Főoldal > Cikkek > Munka, nyugdíj > Özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj - Milyen ellátások igényelhetők az elhunyt családtagok után? Szakértő válaszol!

Özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj - Milyen ellátások igényelhetők az elhunyt családtagok után? Szakértő válaszol!

Szülőklapja képÖzvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj - tisztában vagy vele, milyen ellátást igényelhetsz elhunyt szeretted után? Nyugdíjszakértőnk, Szatmáry Tünde Katalin összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat.

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin
2017-05-18
Forrás: Nagyszülők Lapja
Share on Tumblr
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal

szakértő Szatmáry Tünde Katalin
Kiemelt hazai és nemzetközi nyugdíjszakreferens
kérdezd szakértőnket a témában >>
Amikor a szeretett hozzátartozó elhalálozik, akkor a fájdalom és a szomorúság miatt, illetve az információ hiánya miatt nincs tisztában az elhunyt vér szerinti gyermeke, házastársa, élettársa, hogy mit igényelhet hozzátartozója után, illetve ki, mikor, milyen feltételek alapján válik jogosulttá. Különböző hozzátartozói ellátások vannak, ezeket veszem sorra cikkemben.

Hozzátartozói ellátás során akkor jogosult az igénylő az ellátásra, ha a jogszerző az életkora szerint törvényben meghatározott szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, illetve szolgálati járandóságban részesül. Ezen kívül teljesülnie kell a jogszabályban előírt feltételeknek.

Özvegyi nyugdíj


Téves azt gondolni, hogy mindenkinek jár az özvegyi nyugdíj. Az özvegyi nyugdíjat több mint száz éve vezették be Magyarországon azon özvegyek védelmében, akik gyermekeiket nevelték, és emiatt nem tudtak dolgozni, így az elhunyt férj után kaptak özvegyi nyugdíjat.

Az özvegyi nyugdíj nem azért jár, mert elhalálozik az igénylő férje, felesége vagy élettársa!
Fontos megemlíteni az élettárs fogalmát, ami vagy bejegyzett élettársi viszonyt jelent, vagy az elhalálozás pillanatában fennálló érzelmi és gazdasági közösséget. Szabály, hogy az élettársi közösség egyik tagja sem házas. Létfontosságú, hogy az élettársak lakcíme megegyezzen, vagy egy évig együtt éljenek  és a kapcsolatból gyermek szülessen, vagy megszakítás nélkül bizonyíthatóan tíz éven át az együttélés megvalósuljon.

Mi a teendő, ha több igény érkezik ugyanazon személy elhalálozása kapcsán?
Amennyiben a hivatal az az özvegyi igény elbírálása során több igénnyel is találkozik, úgy vizsgálni kell, a jogszerző kivel, mikor és milyen kapcsolatban élt életvitelszerűen. Az élettársak, illetve a házastársak bejelentett lakcím-eltérése tanúbizonyítási eljárás lefolytatását eredményezi (ami azt jelenti, hogy az igénylőnek tanúkkal hitelt érdemlően kell bizonyítani az együttélés tényét). Ez akkor jelent nagyobb gondot, ha több élettárs egyszerre nyújt be özvegyi nyugdíjigényt.

A végrendelet kulcsfontosságú
Sok esetben döntő szerepe lehet egy végrendeletnek, ami igazolja az élettársi életközösséget és az együttélés tényét. Egy elhalálozás anyagilag veszélyeztetheti, megterhelheti egy család megélhetését.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj
Az özvegyi nyugdíj mint ellátás, úgynevezett keresetpótlásra szolgál - éppen ezért, ha az elhunyt jogszerző fiatalon veszti el életét, ezen túlmenően az igénylő (feleség, vagy élettárs) is fiatal, akkor egy évig a hivatal ideiglenes özvegyi nyugdíjat állapít meg részére. Házastárs vagy élettárs halála után az igénylőt (jogszabályban előírt feltételek alapján fennálló) ellátás illeti meg. Az elhalálozás napjától ez a megállapított nyugdíj 60%-át jelenti, és az elhalálozástól számítva egy évig folyósítható.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat kizárólag csak az elhalálozást követő egy éven belül lehet igényelni! Későn benyújtott igénylés esetén visszamenőlegesen kizárólag hat hónapra folyósítja ezt a típusú ellátást a hivatal jogszabályba előírtak szerint.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj lejártát követően úgynevezett „állandó” özvegyi nyugdíj igénylésére is van lehetőség, ennek módja és feltételei:

1. Kik jogosultak Özvegyi nyugdíjra az ideiglenes özvegyi nyugdíja lejártát követően?
 • Aki az elhunyt jogszerző halálakor betöltötte a reá előírt nyugdíjkorhatárt (vagyis öregségi nyugdíjban részesül)
 • Megváltozott munkaképességű (az egészségkárosodás mértéke 50%)
 • Házastársa jogán fogyatékos vagy tartós beteg gyermeket nevel, illetve két árva ellátásáról gondoskodik
2. Mikor éledhet fel a nyugdíj az ideiglenes özvegyi nyugdíj lejártát követően?
 • Az 1993.március 1-e előtt az elhalálozástól számított 15 éven belül, illetve 1993.02.28.-át követően 10 éven belül fent felsorolt feltételek valamelyike az igénylőre nézve bekövetkezik.
3. Milyen összegben jár az özvegyi nyugdíj?
 • Amennyiben az igénylő a reá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt még nem töltötte be, vagy is még nem nyugdíjas, illetve nem részesül egészségkárosodáson alapuló ellátásban, akkor 60%.
 • Amennyiben az igénylő rendelkezik saját jogú pl: öregségi nyugdíjjal, vagy korhatár előtti ellátásban részesül, akkor az özvegyi nyugdíj 30%-os mértékű.

Árvaellátás


Az árvaellátás a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó, hozzátartozói nyugellátások egyik fajtája. Havi rendszerességű pénzbeli ellátás, amire az elhunyt biztosítottak gyermekei, bizonyos esetekben pedig unokái és testvérei jogosultak.

Ki jogosult árvaellátásra?
 • Vér szerinti gyermek, aki akár házasságban, akár élettársi kapcsolatból született.
 • Az örökbe fogadott gyermek, a mostohagyermek.
 • Unoka (ha a nagyszülő a saját háztartásában nevelte és tartására köteles és erre képes hozzátartozója nincs).
Fontos, hogy a szülő, nagyszülő az elhalálozás pillanatában rendelkezzen az életkorának megfelelően előírt szolgálati idővel!

Az adategyeztetési eljárás megkönnyíti a helyzetet
Sok esetben célszerű adategyeztetési eljárást lefolytatni, mivel így a hivatal határozatba foglalja az igénylő, jelen esetben a nagyszülő szolgálati idejét és béradatait. Így, ha bármilyen hirtelen elhalálozás bekövetkezik, akkor a családtagok már akadálymentesen tudják igényelni a hozzátartozói ellátásokat. Hiszen sok esetben nehézséget jelent az elhunyt szülő iratainak, munkakönyv, munkaszerződések, katonakönyv, bizonyítványok, és egyéb iratok, igazolások felkutatása. (Előző cikkem egyike erre ki tér részletesen, elolvashatod itt »).

Meddig jár az árvaellátás?
 • Szülő elhalálozásától számítva a gyermek 16 életév betöltéséig jár (tanulmányokra tekintet nélkül).
 • 16 -25. életév betöltéséig abban az estben jár az ellátás, ha a gyermek nappali tagozatos tanulmányokat folytat. Pontosabban, annak a hónapnak a végéig, amíg a tanulmányok befejezése megtörtént, illetve még a tanulmányok szüneteire is jár. Ezt minden estben az adott oktatási intézménynek kell leigazolnia. Amennyiben a tanulmányok ideje alatt a gyermek megváltozott munkaképességű, úgy tekintettel ennek a ténynek a fennállására, életkorra tekintet nélkül jár.

Milyen mértékű az árvaellátás?
 • Az elhunyt szülőt megillető nyugdíj 30%.
 • Ha az életben lévő szülő megváltozott munkaképességű, illetve mindkét szülő elhunyt, akkor 60% os mértékű,(ha a gyermek mind két szülője után igényel árvaellátást, azt kell részére folyósítani ami a legkedvezőbb).
A folyósított árvaellátás legkisebb összege 2017 évben: 24.250,-Ft.

Szülői nyugdíj:


Az elhunyt gyerek jogán a szülő is jogosult nyugellátásra, ha a törvényi feltételeknek megfelel. Ez azokat a szülőket segíti, akiket gyermekük tartott el, és így ezen forrás megszűnése miatt szükséges a nyugdíj, vagy mert más ellátás nem is áll rendelkezésükre.

Szülői nyugdíjra ki jogosult?
 • Aki a gyermeke halálakor a 65 életévét betöltötte, vagy gyermeke, unokája megváltozott munkaképességű volt az elhalálozás időpontjában.
 • Gyermeke, unokája a halálát megelőző egy éven át eltartotta.
 • Azt a szülőt is megilleti ez az ellátás, aki a gyermeke elhalálozásától számított tíz éven belül megváltozott munkaképességűvé válik és tartásra kötelezett hozzátartozója nincs.
Amennyiben a szülő rendelkezik pl: öregségi nyugdíjjal, akkor részére 30% -os mértékű szülői nyugdíj jár, amennyiben valamilyen okból kifolyólag nem rendelkezik, akkor 60%-os mértékű szülői nyugdíjösszeg jár a részére.
        
Nagyon fontos! Semmi sem jár automatikusan, igényelni kell!                      
Felhívom mindenki figyelmét, hogy minden típusú ellátást, akár saját jogú, akár hozzátartozói nyugdíjat igényel, a jogszabályban előírt csatolt igazolások bemutatásával teheti meg, minden esetben a lakhely szerinti illetékes kirendeltségen, vagy Kormányablakban, mivel az nem jár automatikusan.

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjszakértő

Címkék: özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, elhunyt, ellátás, tisztában lenni

Kapcsolódó cikkek

Adategyezetési eljárás nyugdíj megállapításához: mire kell figyelned, ha 1960 és 1964 között születtél? Nyugdíjszakértő válaszol
Adategyezetési eljárás nyugdíj megállapításához: mire kell figyelned, ha 1960 és 1964 között születtél? Nyugdíjszakértő válaszol

Fontos információ az 1960-1964 között születettek részére! Idén megkezdődik e korosztály adategyeztetése a nyugellátást illetően. Nyugdíjtanácsadónk, Szatmáry Tünde Katalin részletesen elmondja a lényeges tudnivalókat, teendőket.

tovább a cikkre
Adategyeztetési eljárás nyugdíj megállapításához - Mi a menete? Mit tehetsz, ha kiderül, hogy egy korábbi munkáltatód nem fizetett nyugdíjjárulékot?
Adategyeztetési eljárás nyugdíj megállapításához - Mi a menete? Mit tehetsz, ha kiderül, hogy egy korábbi munkáltatód nem fizetett nyugdíjjárulékot?

Életkortól függetlenül mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy tisztában legyen saját, nyilvántartott béradataival és szolgálati idejével, hogy ha majd egyszer nyugdíjba vonul, ne érje kellemetlen meglepetés. Nyugdíjspecialistánk elmagyarázza, hogy hogyan érdemes úgynevezett adategyeztetési eljárást kérelmezni egyénileg.

tovább a cikkre
Jogviszony igazolás nyugdíjhoz: miért érdemes időben beszerezni? Nyugdíjszakértő válaszol
Jogviszony igazolás nyugdíjhoz: miért érdemes időben beszerezni? Nyugdíjszakértő válaszol

Jogviszony igazolásra mindenkinek szüksége van, ha nyugdíjba szeretne menni! Miért hasznos időben beszerezni az úgynevezett jogviszony igazolást? Milyen előnyei származhatnak ebből a nyugdíjügyintézés során? Nyugdíjszakértő válaszol.

tovább a cikkre

A témával foglalkozó szakértőnk

Szatmáry Tünde Katalin - Kiemelt hazai és nemzetközi nyugdíjszakreferens

Vissza az előző oldalra

Szakértők

Babakonyha

Mit egyen az unokám

Békebeli burgonyás pogácsa recept: Olyan puha és finom, hogy nem lehet abbahagyni - Süsd meg az unokádnak! tovább

Kápiapaprika-krém recept: Ízletes kenyérre kenhető krém, ha már unod a vajat vagy a margarint tovább

Véd a rák, gyulladások, szívbetegség ellen, javítja a látást, erősíti az immunrendszert - Még mire jó a sütőtök?  tovább

Tyúkláb fánk recept - A legfinomabb túrófánk, ahogy a nagymamám készítette tovább

Karalábéfőzelék kuszkuszos húsgolyóval recept: Ha elszakadnál a hagyományos ételektől, próbáld ki ezt! tovább

Zöldpesztós cukkini-spagetti tonhallal - Különleges recept, ami jó a szívednek és magas vérnyomás ellen is tovább

Málnás vanília fagyi házilag: Ez az ínycsiklandó nyári édesség 20 perc alatt elkészül a konyhádban tovább

Munka, nyugdíj

Munka, nyugdíj

Nyugdíj utalási időpontok 2023: Mikor érkezik a nyugdíj és a 13. havi nyugdíj 2023-ban? - Havi utalási lista tovább

Nyugdíjemelés 2023: Január elsejétől 15 százalékkal emelik a nyugdíjakat! - Orbán Viktor most jelentette be tovább

Nyugdíjprémium és nyugdíj-kiegészítés 2022: Péntektől érkeznek a plusz pénzek a nyugdíjjal együtt tovább

Kiegészítő nyugdíjemelés és a nyugdíjprémium 2022: Mikor érkeznek a plusz összegek a bankszámlára? tovább

Nyugdíj-kiegészítés és nyugdíjprémium 2022: Mikor számíthatnak a plusz pénzre a nyugdíjasok? tovább

Emelt nyugdíj 2022: Már kedden érkezik a bankszámlára a magasabb összeg - Visszamenőleg is megkapod tovább

Nyugdíj 2022: Csúszik a beígért évközi kiegészítő nyugdíjemelés - Mikor számíthatsz a magasabb összegre? tovább

Életmód

Életmód

Akár a cicád életébe is kerülhet - Soha ne használd! tovább

5-ből 4 ember túlsúlyos vagy elhízott 60 év felett - Ezért szedtek fel plusz kilókat az emberek a karantén alatt tovább

Ezért fogyassz rendszeresen levest! - Levesfogyasztás élettani hatásai, levesfőzési fortélyok, levesek a diétában, levespor veszélyei tovább

Fürdőgyógyászati kezelések kisokos: Melyik kezelés milyen betegség ellen hatásos? - Szakember válaszol tovább

Így használd a gyógyvizeket fájdalomcsillapításra! - Melyik gyógyvíz milyen betegségre jó? tovább

A betegségek hátterében vízerek és káros sugárzások is állhatnak tovább

Veszélyesek lehetnek bizonyos gyógynövények! Mit ne adjunk a gyerekeknek? tovább

hirdetés

ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK KISOKOSA

Állami támogatások, kedvezményes nyugdíj, ápolási díj, időskori segély, egyszeri segély, nyugdíjas bérlet, özvegyi nyugdíj... Nézd meg, hogy mik a feltételei az ellátásoknak, támogatásoknak.

[x] hirdetés

Legnépszerűbb

Webáruház ajánló

Ha nem jön a baba

Ha nem jön a baba

2 400 Ft.-

Megnézem

Videók

Recept ajánlatunk

Zöldséges csirkemell

Zöldséges csirkemell

Várandós kismamáknak ajánlott ételek >>
12 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: 4 db csirkemell 1 fej lilahagyma 1 csomó újhagyma 3 db paradicsom 1 db paprika 15 dkg reszelt sajt Tej Jódozott só Bors Mustár Vaj

Recept:

A csirkemellet alaposan megmossuk, majd a mustárral ízesített tejben 1-2 órát pácoljuk. A hagymákat, paradicsomot, paprikát karikákra vágjuk.

Egy tűzálló tálat kikenünk egy kevés vajjal. A csirkemellet alaposan lecsöpögtetjük, sózzuk, enyhén borsozzuk(...) tovább a teljes recepthez...


hirdetés

CSED, GYED, GYES kalkulátor

Tudod, hogy mennyi lesz a Csed, Gyed, Gyes összege? Kalkulátorunkkal könnyen kiszámíthatod. Speciális eset a Tiéd? Nálunk mindenki megtalálja a rá vonatkozó számításokat!

[x] hirdetés

Legfrissebb szakértői válasz

Szatmáry Tünde Katalin

Szatmáry Tünde Katalin

Kiemelt hazai és nemzetközi nyugdíjszakreferens

tovább a szakértőhöz >>

Tisztelt Hölgyem!
Természetesen megfontolandó a nyugdíj igénylés dátuma az ön esetében, mivel számos tényezőre kell kiemlten figyelni.
Személyre szabott szaktanácsot és előzetes nyugdíj számítást tudok önnek javasolni. 2021.-es szorzószámokat csak is kizárólag 2020.március végén lesz hatályos.
Amennyiben igényli úgy jelezze.
www.ugyintezesazonnal.hu
Köszönettel: Szatmáry Tünde Katalin

Ezt olvastad már? [x]
vissza vissza