Főoldal > Cikkek > Munka, nyugdíj > Felmondás védett korban 2015 - Milyen esetben mondhatnak fel a munkavállalónak nyugdíj előtt 5 évvel?

Felmondás védett korban 2015 - Milyen esetben mondhatnak fel a munkavállalónak nyugdíj előtt 5 évvel?

Szülőklapja képMilyen esetekben mondhat fel a munkaadó a dolgozónak 5 évvel a nyugdíjazás előtt? Felmondhatnak-e a védett korú munkavállalónak, ha csoportos létszámleépítésről vagy átszervezésről van szó? Mennyi végkielégítés jár felmondáskor? Mit jelent pontosan az állásfelajánlási kötelezettség? Jogi szakértőnk írása.

Szerző: Dr. Hajdu - Dudás Mária
2015-09-16
Forrás: Nagyszülők Lapja
Share on Tumblr
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal

Ez a cikk 2995 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek

szakértő Dr. Hajdu - Dudás Mária
Munkajogi ügyvéd
kérdezd szakértőnket a témában >>
A védett korban lévő munkavállaló esetén a munkáltatót terhelő kötelezettségek azt hivatottak biztosítani, hogy a jogviszony lehetőleg az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig fennmaradjon. Kinek és hogyan lehet felmondani nyugdíjazás előtt 5 évvel? Milyen állásokat köteles felajánlani a munkaadó, illetve mennyi végkielégítés jár felmondáskor? A sokakat érintő kérdésre Dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd válaszol.


Felmondás nyugdíj előtt 5 évvel


Milyen magatartás esetén lehet valakinek felmondani nyugdíjazás előtt 5 évvel?
A törvény szerint a munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartással indokolt felmondással abban az esetben szüntetheti meg, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Azaz a felmondás indokának ebben az esetben meg kell felelnie az azonnali hatályú felmondás esetén előírt követelményeknek.

Ilyen lehet például:
  • bizalom megingatására alkalmas súlyos bűncselekmény,
  • ittas állapotban történő munkavégzés,
  • munkáltató gazdasági érdekeinek megsértése, stb.

Lehet-e alkalmatlanságra vagy átszervezésre hivatkozni védett korú munkavállaló esetén?
A munkavállaló képességével (például egészségügyi vagy szakmai alkalmatlanság) vagy a munkáltató működésével (gazdálkodásával, szervezetével, például minőségi csere, átszervezés, létszámcsökkentés) összefüggő okból akkor szüntethető meg a munkaviszony, ha a munkáltatónál a munkaszerződésben meghatározott munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

Állás-felajánlási kötelezettség - milyen munkakört köteles a munkaadó felajánlani?
Az állás-felajánlási kötelezettséggel összefüggésben lényeges, hogy csak olyan munkakör kínálható fel, melyet a munkavállaló a képességeinek megfelelően el tud látni. Ide tartozik az is, hogy testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. A végzettség kapcsán kérdéses, hogy a munkáltató alacsonyabb végzettséget igénylő munkakört is köteles-e felajánlani a munkavállalónak.


Végkielégítés védett korú munkavállalónak


Mennyi végkielégítés jár, ha nyugdíj előtt 5 éven belül  mondanak fel a dolgozónak?
A védett korú munkavállaló a további elhelyezkedési nehézségeire tekintettel részesül a munkaviszony megszüntetésekor emelt összegű végkielégítésben akként, hogy minél hosszabb volt a fennálló jogviszonya, annál több havi távolléti díj összegével emelkedik a mérték az alábbiak szerint:            
       
       
Munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartama
Végkielégítés mértéke
Védett korban lévő munkavállaló esetén
legalább 3 év 1 havi távolléti díj további 1 havi távolléti díj (összesen tehát 2)
legalább 5 év 2 havi távolléti díj további 1 havi távolléti díj (összesen tehát 3)
legalább 10 év 3 havi távolléti díj további 2 havi távolléti díj (összesen tehát 5)
legalább 15 év 4 havi távolléti díj további 2 havi távolléti díj (összesen tehát 6)
legalább 20 év 5 havi távolléti díj további 3 havi távolléti díj (összesen tehát 8)
legalább 25 év 6 havi távolléti díj további 3 havi távolléti díj (összesen tehát 9)

Többszöri felmondás nyugdíj előtt 5 évvel - többször is kapható végkielégítés?
Amennyiben az 5 éves perióduson belül az adott munkavállalónak többször felmondanak, abban az esetben az emelt összegű végkielégítésre többször is igényt tarthat.

Gyakran ismételt kérdések nyugdíjazás előtt


A továbbiakban a védett korú munkavállalókra vonatkozó legfontosabb kérdéseket gyűjtöttük össze.

1957-ben született munkavállaló próbaidőn
A munkavállaló 1957-ben született, jelenleg próbaidejét tölti. Védett korban lévőnek minősül-e? Amennyiben igen, ez megvédi a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondástól?
Dr. Hajdu-Dudás Mária: Az 1957-ben született munkavállaló öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára a betöltött 65. életév, melyre tekintettel az érintett dolgozó több, mint 5 év múlva mehet nyugdíjba, ezért nem minősül védett korban lévőnek. Ami a kérdés második részét illeti, a védett kor nem véd a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondástól. A próbaidő elteltét követően sincs felmondási tilalom, kizárólag korlátozás.

Csoportos létszámleépítés nyugdíj előtt
Csoportos létszámcsökkentés esetén leépítésre kerülhet-e a védett korú munkavállaló?
Dr. Hajdu-Dudás Mária: Nincs kizáró oka, azonban mivel a felmondásra a munkáltató működésével összefüggő okból kerül sor, a munkáltatót állásfelajánlási kötelezettség terheli a fent ismertettetnek megfelelően.

Védett korúak munkaképességének figyelembevétele
Köteles-e a munkáltató a védett korú munkavállaló képességének, végzettségének és gyakorlatának megfelelő munkakört létrehozni?
Dr. Hajdu-Dudás:  Nem, nincs ilyen kötelezettsége a munkáltatónak.

Állásfelajánláskor alacsonyabb munkabér
Állásfelajánlás esetén a munkavállaló jogosult-e továbbra is az eredeti munkaszerződés szerinti munkabérére, vagy köteles elfogadni a felajánlott munkakör ellátásért járó alacsonyabb munkabért?
Dr. Hajdu-Dudás: A munkáltató nem köteles biztosítani a munkavállaló eredeti munkaszerződése szerinti munkabérét. Amennyiben a munkavállaló elfogadja az új munkakört és az ahhoz tartozó munkabért, a munkaszerződést ennek megfelelően módosítani kell.

Gazdasági vezetőből éjszakai portás? - nyugdíj előtti munkakör-váltás
Bármilyen munkakör betöltése kötelezően felajánlandó a munkavállalónak felmondás esetén? Fel kell-e ajánlani a védett korban lévő gazdasági igazgatónak az üres portás munkakört?
Dr. Hajdu-Dudás: A munkáltató nem köteles a munkavállalónak a munkavállalóéhoz képest eltérő képesítéshez, illetve végzettséghez kötött munkakört felajánlani. Alapvetően a munkavállaló által betöltött munkakörből kell kiindulni: meg kell vizsgálni, hogy milyen végzettség, képzettség, gyakorlat szükséges annak betöltéséhez, figyelembe véve a munkaköri leírásban foglaltakat is. Ezt követően valamennyi ide tartozó üres álláshelyet fel kell ajánlani a munkavállalónak.

Állásfelajánlás védett korúaknak - munkavégzés helye
Az állás felajánlási kötelezettség körében milyen területet kell vizsgálnia a munkáltatónak?
Dr. Hajdu-Dudás: Amennyiben a felek a munkaszerződésben meghatározták a munkavégzés helyét, ez lesz irányadó. Ha ezt túl nagy földrajzi területben jelölték meg (például adott megye, vagy ország), a munkáltató abban az esetben is köteles valamennyi üres, betöltetlen munkakört felajánlani.

Indirekt tájékoztatás a lehetséges munkakörökről
A munkáltató a védett korú munkavállalót külön nem tájékoztatta a felajánlható munkakörökről, azonban a dolgozó az intraneten szabadon hozzáférhetett a pályázatokhoz. Ez jogszerű eljárásnak minősül?
Dr. Hajdu-Dudás: Nem jogszerű, mert önmagában a pályázat lehetőségének vagy a megpályázható állásoknak a belső rendszeren történő közlésével a munkáltató nem tesz eleget a kötelezettségének, a felajánlásnak kifejezettnek, konkrétnak és személyre szólónak kell lennie.

Kártérítési igény, ha elmarad az állásfelajánlás
A munkáltató figyelmen kívül hagyta a munkavállaló védett korát, és az üres álláshelyek vonatkozásában nem tett eleget az állás felajánlási kötelezettségének. Mi a jogkövetkezménye?
Dr. Hajdu-Dudás: Ebben az esetben a munkavállaló a jogellenes munkaviszony megszüntetésre tekintettel maximum 12 havi távolléti díjnak megfelelő elmaradt jövedelem címén terjeszthet elő kártérítési igényt a munkaügyi bíróság előtt.  

Szerző: dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd
Fotó: FreeDigitalPhotos

Címkék: nyugdíj, nyugdíjkorhatás, nyugdíjazás, felmondás, védett korú munkavállaló, végkielégítés védett korú munkavállalónak

Kapcsolódó cikkek

Felmondás és végkielégítés szabálya nyugdíjas munkavállalók és rokkantsági ellátottak esetén
Felmondás és végkielégítés szabálya nyugdíjas munkavállalók és rokkantsági ellátottak esetén

Meg kell-e főnökünknek indokolnia a felmondást akkor, ha rokkantsági ellátottak, nyugdíjas munkavállalók vagyunk? Kitehetnek-e bennünket a munkahelyünkről a magas életkorunkra való hivatkozással? Mely esetben jár, és mely esetben nem jár végkielégítés rokkantsági ellátott, nyugdíjas munkavállalóknak? Munkajogász szakértőnket kérdeztük.

tovább a cikkre
Mikor és mennyi szabadság és pótszabadság jár a munkavállalónak?
Mikor és mennyi szabadság és pótszabadság jár a munkavállalónak?

Mikor mennyi szabadság és pótszabadság jár a munkavállalónak? Tudtad, hogy a kötelező orvosi vizsgálatra is jár munkabér? Kötelező orvosi vizsgálatnak minősül-e a munkavégzés miatti szemvizsgálat vagy a mammográfia? Mennyi táppénz jár a betegszabadságra?

tovább a cikkre
A felmondás szabályai, azaz a munkaviszony megszüntetése munkáltatói felmondással
A felmondás szabályai, azaz a munkaviszony megszüntetése munkáltatói felmondással

Hogyan szűnhet meg a munkaviszony? Mik lehetnek a felmondás okai? Mikor van felmondási védettség? Mennyi a felmondási idő? Kell-e felmondáskor végkielégítést fizetni?

tovább a cikkre
Betegségre, táppénzre, betegszabadságra vonatkozó jogszabályok közérthetően
Betegségre, táppénzre, betegszabadságra vonatkozó jogszabályok közérthetően

Hogyan jelentsük be a munkahelyen, ha betegek vagyunk? Fel lehet-e mondani a betegszabadság ideje alatt? Mennyi betegszabadság jár egy évben, és mennyi a táppénz összege? Milyen esetben járhat a dolgozónak kártérítés a betegsége kapcsán?

tovább a cikkre
Végkielégítés - mikor és mennyi végkielégítésre jogosult a munkavállaló?
Végkielégítés - mikor és mennyi végkielégítésre jogosult a munkavállaló?

Mikor jár, illetve nem jár a végkielégítés? Beleszámít-e a szülési szabadság és a gyermekápolásra fordított idő a jogosultsági időtartamba? Felhívjuk a figyelmedet egy gyakori hibára, amikor a végkielégítés járna ugyan, de egy figyelmetlenség miatt mégsem kapod meg az összeget. Tanácsok végkielégítésről nem csak kismamáknak.

tovább a cikkre

A témával foglalkozó szakértőnk

Dr. Hajdu - Dudás Mária - Munkajogi ügyvéd

Vissza az előző oldalra

Szakértők

Babakonyha

Mit egyen az unokám

Békebeli burgonyás pogácsa recept: Olyan puha és finom, hogy nem lehet abbahagyni - Süsd meg az unokádnak! tovább

Kápiapaprika-krém recept: Ízletes kenyérre kenhető krém, ha már unod a vajat vagy a margarint tovább

Véd a rák, gyulladások, szívbetegség ellen, javítja a látást, erősíti az immunrendszert - Még mire jó a sütőtök?  tovább

Tyúkláb fánk recept - A legfinomabb túrófánk, ahogy a nagymamám készítette tovább

Karalábéfőzelék kuszkuszos húsgolyóval recept: Ha elszakadnál a hagyományos ételektől, próbáld ki ezt! tovább

Zöldpesztós cukkini-spagetti tonhallal - Különleges recept, ami jó a szívednek és magas vérnyomás ellen is tovább

Málnás vanília fagyi házilag: Ez az ínycsiklandó nyári édesség 20 perc alatt elkészül a konyhádban tovább

Munka, nyugdíj

Munka, nyugdíj

Nyugdíj utalási időpontok 2023: Mikor érkezik a nyugdíj és a 13. havi nyugdíj 2023-ban? - Havi utalási lista tovább

Nyugdíjemelés 2023: Január elsejétől 15 százalékkal emelik a nyugdíjakat! - Orbán Viktor most jelentette be tovább

Nyugdíjprémium és nyugdíj-kiegészítés 2022: Péntektől érkeznek a plusz pénzek a nyugdíjjal együtt tovább

Kiegészítő nyugdíjemelés és a nyugdíjprémium 2022: Mikor érkeznek a plusz összegek a bankszámlára? tovább

Nyugdíj-kiegészítés és nyugdíjprémium 2022: Mikor számíthatnak a plusz pénzre a nyugdíjasok? tovább

Emelt nyugdíj 2022: Már kedden érkezik a bankszámlára a magasabb összeg - Visszamenőleg is megkapod tovább

Nyugdíj 2022: Csúszik a beígért évközi kiegészítő nyugdíjemelés - Mikor számíthatsz a magasabb összegre? tovább

Életmód

Életmód

Akár a cicád életébe is kerülhet - Soha ne használd! tovább

5-ből 4 ember túlsúlyos vagy elhízott 60 év felett - Ezért szedtek fel plusz kilókat az emberek a karantén alatt tovább

Ezért fogyassz rendszeresen levest! - Levesfogyasztás élettani hatásai, levesfőzési fortélyok, levesek a diétában, levespor veszélyei tovább

Fürdőgyógyászati kezelések kisokos: Melyik kezelés milyen betegség ellen hatásos? - Szakember válaszol tovább

Így használd a gyógyvizeket fájdalomcsillapításra! - Melyik gyógyvíz milyen betegségre jó? tovább

A betegségek hátterében vízerek és káros sugárzások is állhatnak tovább

Veszélyesek lehetnek bizonyos gyógynövények! Mit ne adjunk a gyerekeknek? tovább

hirdetés

ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK KISOKOSA

Állami támogatások, kedvezményes nyugdíj, ápolási díj, időskori segély, egyszeri segély, nyugdíjas bérlet, özvegyi nyugdíj... Nézd meg, hogy mik a feltételei az ellátásoknak, támogatásoknak.

[x] hirdetés

Legnépszerűbb

Webáruház ajánló

Ha nem jön a baba

Ha nem jön a baba

2 400 Ft.-

Megnézem

Videók

Recept ajánlatunk

Zöldséges csirkemell

Zöldséges csirkemell

Várandós kismamáknak ajánlott ételek >>
12 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: 4 db csirkemell 1 fej lilahagyma 1 csomó újhagyma 3 db paradicsom 1 db paprika 15 dkg reszelt sajt Tej Jódozott só Bors Mustár Vaj

Recept:

A csirkemellet alaposan megmossuk, majd a mustárral ízesített tejben 1-2 órát pácoljuk. A hagymákat, paradicsomot, paprikát karikákra vágjuk.

Egy tűzálló tálat kikenünk egy kevés vajjal. A csirkemellet alaposan lecsöpögtetjük, sózzuk, enyhén borsozzuk(...) tovább a teljes recepthez...


hirdetés

CSED, GYED, GYES kalkulátor

Tudod, hogy mennyi lesz a Csed, Gyed, Gyes összege? Kalkulátorunkkal könnyen kiszámíthatod. Speciális eset a Tiéd? Nálunk mindenki megtalálja a rá vonatkozó számításokat!

[x] hirdetés

Legfrissebb szakértői válasz

Szatmáry Tünde Katalin

Szatmáry Tünde Katalin

Kiemelt hazai és nemzetközi nyugdíjszakreferens

tovább a szakértőhöz >>

Tisztelt Hölgyem!
Természetesen megfontolandó a nyugdíj igénylés dátuma az ön esetében, mivel számos tényezőre kell kiemlten figyelni.
Személyre szabott szaktanácsot és előzetes nyugdíj számítást tudok önnek javasolni. 2021.-es szorzószámokat csak is kizárólag 2020.március végén lesz hatályos.
Amennyiben igényli úgy jelezze.
www.ugyintezesazonnal.hu
Köszönettel: Szatmáry Tünde Katalin

Ezt olvastad már? [x]
Hivatalos ügyek

Fontos kiskapura figyelmeztet a bank – 30 fölött is van még esély a babaváróra (x)

vissza vissza